Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 01.01.2020 tarihine kadar, Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi yetkilendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından alınan uzun vadeli uzmanlık programlarını tamamlayan SMM mühendisler tarafından verilmektedir.

Bu doğrultuda Mühendislik bilimlerinden  (Makina-inşaat-elektrik-elektronik-mimar) olan SMM (oda tarafından ayrıca Mühendis Tescil belgesine sahip kişi/kurum/kuruluşlara verilen yetkidir.

İlgili yetkili firmalar  Çevre bakanlığı sistemi olan BEP yazılımına bina mühendislik Etüd/hesaplamalarını binanızı YERİNDE  inceleyerek ve etüd ederek sisteme girmekte ve onaylarını alarak ekb belgesini teslim etmektedir.

Çevre bakanlığı Web sayfası altında Mesleki hizmetler  genel müdürlüğü sayfasında  Ekb düzenlemeye (yeni ve mevcut bina dalları ayrılmaktadır.) yetkili personel isim ve adresleri ilan edilmektedir.

Bunun dışında  ekb Veriyorum diyerek dolanan kişi ve kurum –kuruluşlara  Bina etüd Proje sertifikası ve Ekb uzmanı kimliklerini görmeden yapılacak işlemler  hatalı yada dolandırma maksatlı olabilir.

Yada yetkisi dahilinde  başka illere posta-internet telefon yoluyla ekb bilgilerini düzenleyen firmalarda yapacakları doğru olmayan hesap ve yöntemlerden dolayı ekb belgeniz iptal edilme  ve boşuna firmaya ücret ödeme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Bundan dolayı size ulaşan kişi ve yetkilinin Ekb belgesinde İmza atan kişi ve yetkili olup olmadığını kontrol ediniz. 

Yeni binalar için ise yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren alınması zorunlu hale gelmiş olup , yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi almak için Tıklayınız...